Ekonomické oddělení

„Každá činnost na CEITEC se projeví v našich číslech.“

Ekonomické oddělení zajišťuje veškeré ekonomické a účetní procesy ústavu.

S čím se na nás můžete obrátit:

 • Potřebujete konzultaci týkající se čerpání rozpočtu Vašeho pracoviště/projektu/zakázky z oblasti provozních nákladů?
 • Nevíte si rady s cestovním příkazem?
 • Potřebujete znát cokoli týkající se majetku Vašeho pracoviště?
 • Potřebujete vytvořit objednávku a zaplatit fakturu?
 • Potřebujete proplatit hotovostní nákup?
 • Potřebujete zřídit zakázku na projekt/dar/konferenci/komerční činnost/jiný zdroj příjmů?
 • Pořádáte akci a potřebujete vystavit fakturu účastníkům?
 • Potřebujete změnit zakázku, ze které jsou čerpány náklady Vašeho pracoviště/projektu?
 • Potřebujete vyúčtovat projekt za daný rok/monitorovací období?
 • Potřebujete zřídit bankovní účet projektu?
 • Potřebujete vědět, jestli už Vám přišla dotace na projekt?

Mezi naši další agendu patří:

 • Zpracování účetních dokladů
 • Inventarizace majetku
 • Účetní závěrka
 • Podklady pro audity a kontrolní orgány
 • Přehledy o čerpání provozních prostředků pracovišť
 • Administrativní podpora vědeckých pracovišť


Kde nás najdete:

Pracovnice a pracovníci Ekonomického oddělení pracují ve více pavilonech. Hlavní kancelář sídlí v pavilonu E35, v kanceláři 133.  Hlavní pokladna se nachází v pavilonu E35 / 1S013. Pokladna je otevřena v úterý 13–15 hod., čtvrtek 10–11 hod.