Grantové oddělení

„Váš kompas v krajině grantového financování.“

Grantové oddělení poskytuje výzkumným týmům CEITEC MU administrativní podporu při podávání žádostí o grantové financování. Zajišťuje komplexní služby podpory vědy zaměřené na aktivní tvorbu a identifikaci příležitostí, navazování kontaktů a přípravu projektů.

S čím se na nás můžete obrátit:

  • Konzultace grantové strategie (osobní, výzkumné skupiny)
  • Vyhledání příležitostí pro financování výzkumného záměru
  • Podpora při přípravě žádostí o grantové financování
  • Podávání žádostí o grantovou podporu u jednotlivých poskytovatelů

Mezi naši další agendu patří:

  • Příprava smluvních dokumentů pro poskytnutí grantové podpory
  • Vzdělávání v oblasti projektového řízení a přípravy žádostí o granty (PhD School, Grants Week, specializované workshopy)

Kde nás najdete:

Najdete nás v budově E35 v kanceláři 1S015.