Potřebuji si vyřídit

Potřebuji klíče

Asistentka pracoviště žadatele pošle požadavek do e-mailu petr.mokros@ceitec.muni.cz, kde sdělí Jméno komu mají být klíče vydány a seznam požadovaných přístupů. Jakmile budou klíče připraveny k vyzvednutí pověřený pracovník provozního oddělení odpoví asistentce, kdy je možné klíče vyzvednout v kanceláři E35/1S066 u Petra Mokroše. Klíče vyzvedává asistentka pracoviště žadatele, nebo sám žadatel.


Kde a kdy se můžu nechat vyfotit

Fotografování zaměstnanců zajišťuje ÚVT, Komenského nám. 2 (budova bývalé LF) místnost 065c, v přízemí vpravo, ST 10:00–11:00, PÁ 10:00–11:00. Nebo každou 1. středu v měsíci, 13:00–14:00 hod. v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, na Fakultě sportovních studií MU, budova D34, místnost 206. Aktuální informace o fotografování naleznete zde. Fotografie je využita pro zaměstnaneckou kartu, případně pro webové stránky MU (v případě Vašeho souhlasu).

Fotografování na stránky CEITEC
Focení pro účely zobrazení fotky na webových stránkách CEITEC probíhá každý 1. čtvrtek v měsíci 10:00–11:00 v Atriu, E35 (kontakt: Karolína Šupejová, karolina.supejova@ceitec.muni.cz, kl. 6631). 


Zaměstnanecká karta

Po vyfotografování zažádejte u personalistky o zaměstnaneckou kartu. První vydání karty je bezplatné. Zaměstnanecká karta umožňuje přístup na pracoviště. V případě, že základní aktivace není dostatečná pro přístup na další pracoviště, aktivuje Vám dále kartu pověřená osoba z administrativy pracoviště (nejčastěji asistentka pracoviště). 

Na zaměstnaneckou kartu si můžete na pokladně v menze vložit peníze a využívat ji k platbě obědů v menze (čerpání obědů za zaměstnaneckou cenu), můžete ji také využít při uplatnění slevy (např. kino Scala) nebo v knihovně.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození karty, musíte si požádat o vydání karty nové a uhradit její plnou cenu (220,- Kč za průkaz zaměstnance, 380,- Kč za průkaz ITIC). Jestliže dojde ke změně údajů uvedených na kartě, musíte si rovněž požádat o vydání nového průkazu, přičemž vydání je v tomto případě zdarma. Žádost můžete podat prostřednictvím personalistky. 


Jedu na pracovní cestu, co teď, koho kontaktovat, co je třeba zařídit

Na pracovní cestu Vás vysílá přímý nadřízený. Před každou pracovní cestou je třeba souhlasu zaměstnanců odpovědných za použití daných účelových finančních prostředků (správce rozpočtu a příkazce operace). Vyslání na pracovní cestu se realizuje vyplněním elektronického formuláře plánu cesty v INETu v části Správa cestovních příkazů. Asistentka pracoviště Vám může pomoci jak s vyplněním žádosti, tak následného výkazu o realizované služební cestě. Kontakty zde.

Využijete-li během tuzemské pracovní cesty možnosti bezplatného stravování, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, výše stravného se Vám krátí. V případě služební cesty do zahraničí stanovuje výši stravného každoročně vyhláška Ministerstva financí, a to podle § 189 odst. 4 Zákoníku práce. Paušální cestovní náhrady vyplácíme spolu s vyúčtováním mzdy za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém proběhne vyúčtování cesty. Ke schválenému cestovnímu příkazu je také možné požádat o vyplacení zálohy. Tu si můžete vyzvednout na pokladně Rektorátu Masarykovy univerzity a to v české nebo cizí měně či nechat zaslat na Váš účet. Na účet lze zaslat pouze českou měnu. Nevyužitou částku zálohy jste povinni vrátit ve stejné měně na pokladně Rektorátu Masarykovy univerzity – z tohoto důvodu nedoporučujeme využívat zálohu na soukromé nákupy.

Cestovní náhrady jsou upraveny Směrnicí MU č. 13/2017 – Cestovní náhrady.


Zdravotní pojištění, kartička pojištěnce

Během schválené služební cesty do zahraniční jste jako zaměstnanec/zaměstnankyně zdravotně pojištěn/a v rámci pojistné smlouvy Masarykovy univerzity – ke každému schválenému cestovnímu příkazu si můžete jako zaměstnanec/zaměstnankyně ze systému INET vytisknout Kartičku zahraničního pojištění s údaji o pojistné smlouvě a asistenčním telefonním číslem.


Jak nahlásit závadu na budově

Správa Univerzitního kampusu Bohunice (SUKB) zajišťuje kompletní údržbu a správu budov CEITEC MU, jejich prostor a technického zařízení. 

Hlášení technických závad (elektro, voda, plyn, klimatizace, topení)

Jakoukoliv závadu technologií budovy (vytápění, klimatizace, vodovod) nebo závadu vybavení budovy a interiérů je nezbytné neprodleně nahlásit Správě UKB. Běžné závady hlásí primárně asistentky oddělení nebo manažeři laboratoří (v případě závad laboratoří) prostřednictvím webových stránek Hlášení závad (UČO + primární heslo).

Havarijní stavy, např. uvíznutí osoby ve výtahu, únik vody apod., je nutné okamžitě nahlásit na Pult centrální ochrany (PCO), klapka 2929, následně je nezbytné informovat Provozní oddělení CEITEC MU a zahájit opatření pro eliminaci vzniku větších škod.


Jak si rezervovat místnosti

Rezervace místností provádí asistentka pracoviště v online rezervačním systému ZDE. V případě potřeby je asistentka Kanceláře ředitele oprávněna požádat o změnu rezervace a přesun původní rezervace do jiné místnosti (zejména v případě oficiálních návštěv a akcí ředitele). Žádáme všechny zaměstnance, aby rezervace zasedacích místností prováděli výhradně přes asistentku pracoviště, která má do systému přístup a rezervuje prostory, které svou velikostí odpovídají počtu účastníků. Zejména je toto pravidlo potřeba respektovat u místnosti 211, pavilon E35, která slouží prioritně pro reprezentační účely a má největší kapacitu. Všechny místnosti jsou vybaveny bílou tabulí a fixami. 

V budově E35 jsou k dispozici tyto zasedací místnosti:
1 PP Zasedací místnost 1S102 (vybavení: projekce; kapacita 17 míst)
1 PP Zasedací místnost 1S065 (kapacita 8 míst)
1 NP Zasedací místnost 145 (vybavení: projekce, videokonference; kapacita 27 míst)
1 NP Zasedací místnost 129 (kapacita 8 míst)
2 NP Zasedací místnost 211 (vybavení: projekce, videokonference; kapacita 32 míst)
2 PP Zasedací místnost 2S087 (vybavení: projekce; kapacita 16 míst)

V budově E26 jsou k dispozici tyto zasedací místnosti:
2 NP Zasedací místnost 222 (vybavení: projekce, PC, videokonference; kapacita 27 míst)
3 NP Zasedací místnost 329 (vybavení: projekce na interaktivní tabuli, PC; kapacita 23 míst)

Uvedená kapacita je pro klasické uspořádání místnosti do písmene I (v místnosti je stůl a kolem židle). V případě tzv. „divadelního“ uspořádání, je možné kapacitu zasedací místnosti navýšit.


Jakou máme FEDEX adresu

U Fedexu máme zákaznický účet č. 292162979 s fakturační adresou:
Masarykova univerzita
CEITEC MU
Kamenice 5
625 00 Brno


Univerzitní lékař

Vstupní zdravotní prohlídka
Potvrzení o zdravotní způsobilosti získáte v rámci tzv. „vstupní prohlídky“, kterou lze absolvovat u závodní lékařky MUDr. Věry Přibylové, příp. u Vašeho praktického lékaře. Zaměstnanci zařazení do kategorie práce v riziku musí projít vstupní prohlídkou výhradně u závodní lékařky. Vstupní lékařská prohlídka musí být provedena před začátkem pracovního poměru. Bližší informace jsou součástí úvodního emailu, který Vám zašle personalistka před nástupem do pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám na základě dokladu o platbě uhradí náklady za provedenou prohlídku (doklad o platbě předejte své personalistce).
Závodní lékařka má nově ordinaci v centru Brna. Na lékařskou prohlídku s sebou potřebujete výpis z karty od svého praktického lékaře, 3x vytištěný formulář od personalistky, ranní moč a měli byste přijít na lačno (v případě krevních testů). Na lékařskou prohlídku se můžete objednat také elektronicky zde (odkaz je funkční po přihlášení do IS MUNI). 


Kontakt na ordinaci  
MUDr. Věra Přibylová 
Slovákova 11, 602 00 Brno (4. patro)
Tel: 545 216 962
Čekárna je stále uzamčena, je nutné zazvonit (sestra obratem dálkově otvírá dveře).


Brožura pro (nejen) nové zaměstnance

Brožura „Váš průvodce po CEITEC MU“ obsahuje základní informace důležité pro (nejen nové) zaměstnance. Naleznete ji na dokumentovém serveru ZDE.


Jak si objednat nebo zakoupit propagační předměty CEITEC

Objednávky propagačních předmětů pro akce organizované CEITEC MU a projektové aktivity CEITEC MU zajišťuje Oddělení komunikace, kancelář E35/1S027 (kontakt: pr@cetitec.muni.cz). Oddělení komunikace disponuje nabídkou aktuálních propagačních předmětů (viz Katalog propagačních předmětů CEITEC MU), poskytuje ceny propagačních předmětů na základě aktuálních cenových nabídek dodavatelů, dohlíží na dodržování pravidel pro vizuální podobu předmětů v souladu se schváleným vizuálem CEITEC. Přehled aktuálně dostupných propagačních předmětů naleznete také na webových stránkách ZDE.

CEITEC MU rovněž nově nabízí vybrané předměty k volnému prodeji v prostorách Lékařského knihkupectví v univerzitním kampusu v Bohunicích (Kamenice 5, pavilon B09) a na webových stránkách e-shopu ZDE

Propagační předměty CEITEC MU jsou primárně určeny pro propagaci značky CEITEC, nelze je poskytovat pro soukromé účely. Metodický list k vydávání a žádosti o propagační předměty naleznete ZDE.


Chci si půjčit prostorový mikrofon / konferenční sestavu

Zařízení pro online akce (videokonference) je možné si zapůjčit v kanceláři asistentky ředitele E35/167 (kontakt: Karolína Šupejová, karolina.supejova@ceitec.muni.cz, kl. 6631). K dispozici je prostorový mikrofon se zabudovanou webkamerou (Logitech Conference Cam Connect), nebo velká konferenční sestava s externí pohyblivou kamerou, prostorovým mikrofonem a stativem. O pomoc se zapojením velké konferenční sestavy lze požádat na CIT SUKB MU. Rezervace techniky eviduje asistentka ředitele.


Potřebuji šablonu dokumentu, prezentace apod.

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách CEITEC ZDE. Šablony naleznete v části CEITEC Masarykova univerzita grafické šablony - interní dokumenty.​


MUNI Mobilní telefony / Služební mobilní tarif / Zaměstnanecký tarif pro rodinu

Zaměstnanci se služebním telefonním nebo datovým modemem mají možnost využít služební mobilní tarif pro hlasovou nebo datovou komunikaci. Aktuálně je Vodafone poskytovatelem mobilních služeb MU do roku 2021. Kromě služebních mobilních tarifů mohou zaměstnanci využít i speciální nabídky pro rodinné příslušníky.
Vice informací na www.it.muni.cz/sluzby/mobilni-telefonie.


Postup při podávání a vyřizování stížností a podnětů

Pokud se dostanete do situace, která svou závažností vyžaduje formální projednání a není řešitelná s Vaším nadřízeným / Vaší nadřízenou či jeho/jejím vedoucí/m, máte možnost podat oficiální stížnost či podnět vedení ústavu či univerzity. Více informací naleznete ZDE.


Jak reagovat na případy sexuálního obtěžování

Jako sexuální obtěžování je obecně chápáno nevítané, nevhodné a urážlivé chování se sexuálním podtextem, které jedinec vnímá jako nežádoucí. Nemusí jít pouze o fyzický kontakt a nemusí dojít k pohlavnímu styku. Patří sem i různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, nevhodné komentáře na tělo a vzhled, lechtivé vtipy, ponižující či zahanbující poznámky, pozornost ve formě obtěžujících emailů nebo nevyžádaných sexuálních návrhů. Jak postupovat v případě sexuálního obtěžování a s kým je možné Vaši situaci konzultovat, se dozvíte ZDE.


Tisk na MUNI

Jestliže potřebujete vytisknout postery, plakáty, mapy, velké fotografie či jiné velkoformátové soubory, je tyto tisky možné realizovat a vyzvednout v Celouniverzitní počítačové studovně na ÚVT (Komenského náměstí 2). Požadavek na tisk je možné zaslat přes Inet – požadavkový systém pro tisk na plotteru. Pro odhad ceny použijte formulář v Inetu. K zadávání tiskových úloh slouží požadavkový systém pro tisk na plotteru. Pomocí webového formuláře je třeba zadat základní parametry pro tisk.

Pro zaměstnance je prováděn tisk na základě vnitroobjednávky příslušného HS MU. Je potřeba vyplnit formulář Vnitroorganizační objednávka (Adobe PDF, Microsoft Word) na odpovídajícím ekonomickém oddělení. Tento formulář je třeba odeslat buď elektronicky na adresu plotter@ics.muni.cz, nebo předložit při převzetí. 

Poskytován je se pouze tisk, ne ořez nebo sešití např. u brožur.

Bližší informace poskytuje Callcentrum, tel. 549 49 1111.